[jibaketa合成&音頻壓制][TVB粵語]星夢學園 / 偶像活動 / 偶像學園 / Aikatsu! - 164 [粵日雙語+內封繁體中文字幕][BD 1920x1080 x264 AAC SRT TVB CHT]

簡介: 

影片基於ohys的BD源,粵語音軌mytv自錄自壓(因MPEG’協議緣故目前暫無任何軟件/插件可以直抽t○b的影片)、自修字幕時間軸


  • mkv[jibaketa]Aikatsu! - 164 [BD 1920x1080 x264 AACx2 SRT TVB CHT].mkv 1.3GB