[jibaketa合成&壓制][TVB粵語]夢夢貓/甜夢貓/萌可魯玩偶貓/Mewkledreamy - 48 END [粵日雙語+內封繁體中文字幕][BD 1920x1080 x264 AACx2 SRT TVB CHT]

簡介: 
影片/原聲原檔自壓,粵語音軌mytv自錄自壓(因預告被剪去故以純音樂處理)(因MPEG’協議緣故目前暫無任何軟件/插件可以直抽t○b的影片)、自修字幕時間軸
 
 
 
同一時間下一個節目係星夢學園4,另外工作細胞下星期一開始播出。

  • mkv[jibaketa]Mewkledreamy - 48 END [BD 1920x1080 x264 AACx2 SRT TVB CHT].mkv 1.8GB